Když se žena stane babičkou

To, že se babičky intenzivně zapojí do hlídání vnoučat, umožňuje jejich dcerám nebo snachám, aby se mohly brzy vrátit do práce. Stalo se to očekávanou normou nebo se na babičku dnes už pohlíží přece jen trochu jinak?
 
JDE O OBĚTOVÁNÍ SE?
Záleží na tom, zda žena péče o vnoučata bere jako sebeobětování se nebo to naopak přispívá k její životní spokojenosti.Prarodičovská role je všeobecně velmi ceněná, dokazují to i celoevropské studie. Stále platí, že starší lidé hrají v rodině roli velmi významnou. K aktivnímu stárnutí může patřit návštěva seniorského klubu stejně jako výlet s vnoučaty do ZOO a oboje má stejnou hodnotu.
 
JE TO OTÁZKA VOLBY
Má snad žena cítit vinu proto, že babičkovství jí prostě ještě zatím „nechytilo“? Je možná ještě sama docela mladá nebo se tak alespoň cítí. Chodí do zaměstnání, cestuje či si dokonce ještě najde nového přítele.Vnouče jí zatím mnoho neříká, a tak se mladá rodina musí smířit s tím, že v tuto chvíli jim babička prostě příliš nepomůže. Ale mladí by to v žádném případě neměly mít babičce za zlé nebo v ní dokonce probouzet pocity viny.
 
HLÍDAT VNOUČATA NENÍ POVINNOST
Hlídat vnoučata je naprosto něco jiného než vychovávat svoje vlastní děti. Tento úkol už tyto ženy úspěšně splnily a nyní, když se stanou babičkami, mohou si samy vybrat, zda budou babičkou „hlídací“ nebo si k sobě vnoučata vezmou jen, když budou mít čas a náladu. Také se musí brát v potaz zdravotní stav žen – babiček. Některé vlivem různých chronických nemocí jsou schopny hlídat vnoučata jen kratší dobu a ne tak často.
 
BÝT BABIČKOU JE DAR A ODMĚNA
Role babičky je pro ženu krásná především v tom, že je to jakási odměna za výchovu svých vlastních dětí. Nyní již nemusí vychovávat, může se z vnoučat jen radovat a vychutnávat si do sytosti vzájemnou lásku. Odpovědnost za výchovu totiž náleží jen a jen rodičům.

© 2024 Cestray - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress