Co by měla obsahovat sekce firemního webu „O společnosti“


StejnÄ› jako vÅ¡e ostatní, i firemní weby mají jeden hlavní úÄel: zvýšit celkový zisk. Tomu napomáhají jak svým designem, tak i obsahem. VÅ¡e má zkrátka návÅ¡tÄ›vníky pÅ™esvÄ›dÄit o koupi.

To však není tak jednoduché, jak se může zdát. Je potřeba si uvědomit, že konkurence se snaží přesně o to samé, a používá naprosto stejné zbraně. Jak z toho ven? Zkrátka je potřeba být lepší!

burza4

ZaÄíná to samozÅ™ejmÄ› již u rozvržení a návrhu jednotlivých sekcí. NÄ›které jsou samozÅ™ejmé, jako je katalog produktů Äi ceník. Ty jsou pro úspÄ›ch prakticky nezbytné, zvláštÄ› když zároveň provozujeme i obchod pÅ™es internet.

StejnÄ› tak sekce „Kontakty“, která je daná zákonem. Díky ní mohou zákazníci vÄ›dÄ›t, kde se nachází naÅ¡e prodejny, jaká je jejich otvírací doba a další nezbytné údaje. Pokud navíc mají s naším výrobkem nÄ›jaký problém, najdou zde, na koho se mohou obrátit. To vÅ¡e zvyÅ¡uje v jejich oÄích solidnost firmy.

OvÅ¡em sekcí, která bývá Äasto podceňována, se nazývá „O nás“. Zde bychom mÄ›li najít základní informace o spoleÄnosti a případnÄ› i její historii, pokud na trhu působí již delší dobu. Jak nám ale může pomoci pÅ™ilákat zákazníky?

blog2

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, ti si zde mohou pÅ™eÄíst základní informace o dané firmÄ›. Pokud jsou dobÅ™e napsané, pak zvýší v oÄích Ätenářů její hodnotu, a tedy i chuÅ¥ zde nakoupit. Může jim dodat pocit exkluzivity, což je rozhodnÄ› žádoucí.

Pokud zde navíc vyjmenujeme dosavadní úspÄ›chy, ocenÄ›ní, kterých naÅ¡e firma dosáhla, případnÄ› vyjmenujeme známé klienty Äi sem dáme pochvalné recenze, pak si můžeme být jisti, že nové zákazníky pÅ™ilákáme. A to je to nejdůležitÄ›jší.

Je tedy až s podivem, že mnoho firem tento fakt podceňuje. A je to škoda, neboť by mohly mít mnohem vyšší zisk. A to je rozhodně ve tvrdém tržním prostředí něco, co nikdy neuškodí. Přeci jen, zde platí, že peníze jsou na prvním místě.

Related Posts

© 2024 Cestray - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress